E
C
O
S

UROPEJSKIE
ENTRUM
BRÓBKI
TALI

Spawanie metodą MIG/MAG

Worker welding in oxygen mask in a factory
Man welds aluminum piping together

Spawanie aluminium

Spawanie miedzi

Metodą MIG

W naszej ofercie znajdzie się również usługa spawania miedzi
metodą MIG - elektrodą topliwą w osłonie argonu.

Close up of a copper pipe being welded.
The technician is welding stainless steel pipes by argon welding.

Spawanie stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zawsze jest spawana prądem stałym
(przy dodatniej biegunowości)